Tack alla för ett fantastiskt 2018. Näst Smestival planeras att hållas sommaren 2020. Mer info längre fram.

Besök gärna vår ö för andra aktiviteter sommar 2019 såsom Ingmarsödagen. Mer info om Ingmarsö, resa hit och boende finns på www.ingmarso.se

Fridens liljor tills nästa gång!